amalgerol-essence-logo-tropfen-wss-rgb-gruen-44px.png

AMALGEROL ESSENCE - biostimulant


Zajistěte si úspěch přípravkem AMALGEROL ESSENCE!

kanister-ame-200px.png

► Chrání před stresem způsobeným povětrnostními vlivy, půdním a chemickým stresem
► Posiluje kořeny a imunitní systém rostliny
► Pro zajištění výnosů v každé situaci!


Složení 
3 % dusík (N)
3 % oxid draselný (K₂O), rozpustný ve vodě
39 % organická substance (odpovídá 80 % v sušině)

Hodnota pH: 6

bio-aut-cz-pb-lang.png

Specifická hmotnost: 1 l = 1,23 kg

Balení
Kanystr 15 l; 45 x 15 / paleta
IBC kontejner 1.000 l

 

Proč hrají biostimulanty důležitou roli v úspěšném zemědělství?

Výnosy v zemědělství se v posledních desetiletích značně zvýšily díky vývoji ve šlechtění, v ochraně rostlin a v hnojení. Existuje však mnoho negativních vlivů a stresových faktorů, s nimiž tato opatření nemohou pomoci.

Patří k nim nepředvídatelné povětrnostní jevy, jako je sucho, horko, pozdní mrazy, silný déšť nebo vedlejší účinky samotné ochrany rostlin.

Zhutnění půdy, eroze, nedostatek humusu a zasolení jsou další velkou hrozbou, protože pouze zdravá a úrodná půda vytváří podmínky pro optimální růst rostlin.

Biostimulanty na bázi přírodních surovin proto mohou významně přispět k úspěšnému a udržitelnému zemědělství ochranou rostliny před stresem a podporou aktivace půdy.

 

AMALGEROL ESSENCE - biostimulant

AMALGEROL ESSENCE je biostimulant sestávající z mnoha komponentů, který pomáhá rostlině v obtížných situacích. AMALGEROL ESSENCE podporuje půdní úrodnost a při listové aplikaci působí také na rostlinu samotnou.

 

AMALGEROL ESSENCE v půdě

► aktivuje život v půdě a zlepšuje půdní strukturu
► podporuje růst kořenů
► zvyšuje akumulaci vody


AMALGEROL ESSENCE na listu

► chrání rostlinu před stresem
► neutralizuje stresové molekuly
prostřednictvím antioxidantů

► regeneruje rostliny po stresové události

 

Aplikace

Tekuté hnojivo pro aplikaci na list a půdu. Obecně aplikujte 3 l/ha v nejméně 250 l vody ve všech situacích zvýšeného stresu rostlin, např. krátce před nebo po suchu či mrazu; případně s aplikací přípravků na ochranu rostlin, nebo jejich výživy. Specifická doporučení pro použití podle kultur naleznete na etiketě produktu a na našich webových stránkách.

AMALGEROL ESSENCE odpovídá nařízení (ES) č. 834/2007 v platném znění a je proto schválen pro biologické zemědělství.

 

 >> zpět na přehled Rostlinná výroba