Aplikace AMALGEROL PREMIUMamalgerol-premium-logo-cz-44px.png

 

Oblast použití 

rostlinná výroba, zahradnictví, ovocnářství, vinice, školky, zahrádkářství, kompostárny.

V půdě pomáhá rozkládat organickou hmotu (posklizňové zbytky, zelené hnojení),
zvyšuje přístupnost živin, urychluje procesy kompostování.


 

 

Před použitím vždy důkladně protřepat nebo zamíchat dle návodu, smísit s vodou a hned aplikovat.

Rostlinná výroba – postřik:
na sklizňové zbytky, zelené hnojení nebo přímo na půdu nebo na rostlinu 2 – 5 litrů Amalgerolu
do 200 – 500 l vody na jeden hektar (popřípadě s přídavkem 10 kg močoviny, zásadně nedoporučujeme s DAM).

Postřik při ochraně rostlin:
přidáním Amalgerolu k chemickému přípravku se zvýší přilnavost postřiku a tím se zvýší i jeho účinnost.
(Vždy předem vyzkoušet mísitelnost).

Zahradnictví, ovocnářství – květiny:
50 ml na 10 l vody každých 14 dní.

Zelenina:
100 ml na 10 l vody každých 10 – 14 dní, poslední aplikace nejpozději ve 2/3 vegetačního období.

Trávníky:
200 ml na 100 l vody na 100 m² trávníku každé 2 – 3 týdny kropit.

Ovocné stromy, keře:
100 ml na 10 l vody každé 2 – 3 týdny buď ke kořenům nebo postřikem na větve.
Po zimě před rašením 300 – 500 ml na 10 l vody pokropit větve a kmeny.

Sazenice:
200 – 300 ml na 10 l vody, namočit kořenové baly, pokropit vysazovací jamky a záhony.

Komposty, bioodpady:
300 – 400 ml na 10 l vody kropit po vrstvách, popř. 1x týdně, vždy při překopávání.

 


 >> zpět na AMALGEROL PREMIUM