DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD A SEPTIKY
aneb jak odstranit smrad ze septiku

amalgerol-classic-logo-cz-44px.png


 

AMALGEROL CLASSIC je biologický aktivátor určený pro odstranění zápachu a pevných organických usazenin ze septiků, jímek, domovních čističek odpadních vod, organických odpadů a skládek. Použitelný též v chovech a malochovech hospodářských zvířat.

Přípravky amalgerolové řady dovedou svými multifunkčními mechanizmy v organickém prostředí vytvořit nutriční médium pro rychlý růst dekompozičních mikroorganizmů a výrazně změnit biochemizmus prostředí. Amalgerol vyvolává zrychlení biologického rozkladu při potlačení hniloby, plísní a pachů. Současně způsobuje překotné rozmnožování dekompozitorů, které vytvářejí asanační biodezinfekční efekt vytěsněním nežádoucích kmenů přímých i fakultativních patogenů. Působením Amalgerolu dochází ke stabilizaci koloidních forem v organických odpadech, speciálně v kejdě nebo separátorech čističek odpadních vod.

Dodávky AMALGEROL CLASSICu pro vaše domácí čističky a septiky můžete dohodnout u našich regionálních odborných poradců (viz http://www.amalgerol.cz/kontakt/ )

AMALGEROL CLASSIC dodáváme v balení 10L; 25L
; 200L; 1000L  

 

Čističky odpadních vod a septiky 

AMALGEROL CLASSIC v  čističkách opdadních vod

AMALGEROL CLASSIC byl speciálně koncipován pro použití v oblasti živočišné výroby, jako přípravek pro docílení plynulého snížení emisí amoniaku a ostatních zápašných plynů. Výrobek má podle výrobce tonizující účinky pro biologickou flóru. Biokatalytické a přítomné enzymy významnou měrou podporují rozklad škrobů, bílkovin a tuků. Pro tyto vlastnosti je přípravek vhodný i pro aplikaci do septiků, žump a čistíren odpadních vod - ČOV.

Aplikací AMALGEROLU CLASSIC do odpadních vod lze příznivě ovlivňovat emise amoniaku a jiných pachových rozkladných produktů a dochází k příznivému ovlivňování aerobního procesu čištění odpadních vod. Uplatňují se zde biokatalyticky účinné komponenty, které významnou měrou urychlují růst aerobních bakterií, které následně za účinné aerace snižují obsah amoniakálního dusíku přeměnou na NO3 (proces nitrifikace a následné denitrifikace). Vedle toho v čištěných odpadních vodách dochází k významnému snížení CHSK a BSK. Jako příklad aplikace AMALGEROLU CLASSIC do ČOV uvádíme firmu LINET s.r.o. Slaný, kde instalované ČOV vykazovaly enormní tvorbu biologické pěny a silný zápach.

 

Při kontrole výsledků aplikace AMALGEROLU CLASSIC po 2 měsících lze konstatovat

- zápach z jednotlivých ČOV se téměř odstranil

- tvorba pěny v jednotlivých ČOV je minimální

- výrazně byl omezen zápach z lapolu u závodní kuchyně a došlo ke značnému rozebrání tuku, který v něm bývá obsažen. Celkově byla funkce lapolu značně zlepšena

 

>> zpět na přehled Odpadové hospodářství