Aby stáj byla dočista čistá

Samozřejmě, s čistotou a hygienou to není dobré přehánět – pokud bychom zvířecí organismy neustále chránili před infekcí, oslabíme obecné imunitní reakce a o to závažnější by byl průběh případné „neuhlídané" infekce. 

Stájová únava

Pokud bychom naše stále dostatečně nečistili a nevěnovali jim potřebný čas na jejich údržbu, dřív nebo později může dojít k nepochopitelnému zhoršení zdravotního stavu zvířat. Odbornící toto nazývají „stájovou únavou". V prostředí se nahromadí tolik choroboplodných zárodků, která atakují jinak zdravá zvířata natolik, že časem většinou nenápadně prolomí jejich imunitu. Tomu ovšem lze jednoduše zabránit nebo aspoň omezit a uchovat si tak svá zvířata zdravá, čistá, spokojená a hlavně výkonná. I sami sobě tím ušetříte náklady na nekonečnou léčbu prapodivných neduhů a samozřejmně starosti a nervy s tím spojené.

Čím přispět?

Člověk toho může udělat dost. Může chovat a využívat zvířata tak, aby jejich zdravotní stav i imunitní systém byly v té nejlepší kondici. Může zařídit, aby prostředí zvířat, v němž žijí, bylo optimálně uspořádané, s odpovídající teplotou, vlhkostí, dobře větrané a osvětlené, aby byly použité vhodné materiály vhodným způsobem tak, že se na nich nebude choroboplodným zárodkům dařit. A v neposlední řadě měl by pečovat o hygienu zvířat a jejich prostředí, díky čemuž omezí výskyt a množení infekčních agens a tedy i riziko infekce.

Hygiena je jakákoli činnost nebo opatření, vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení škodlivého působení mikroorganizmů (plísní, kvasinek, baktérií, virů atd.). Zahrnuje nejen udržování běžného pořádku a čistoty, ale i asanaci, čili hubení choroboplodných zárodků - dezinfekci, hubení živočichů, kteří choroboplodné zárodky přenášejí, nebo vytvářejí podmínky pro jejich šíření, tedy hmyzu (dezinsekce) nebo hlodavců (deratizace).

staje-vetsi-rozliseni.jpg

Čisté stáje pomáhají udržet zvířata zdravá a výkonná.

Smysl dezinfekce

Aby asanace proběhla úspěšně a měla skutečně smysl, je třeba promyslet, proti jakým nákazám chcete bojovat (různé věkové kategorie a různé druhy zvířat mají jiné infekce, proti nimž je třeba bojovat. Podle toho je totiž třeba volit vhodný způsob dezinfekce (ne každý prostředek hubí všechny nebo stejné patogeny), dezinfikovat vhodná místa, je třeba zjistit, jací členovci a hlodavci se v daných místech vyskytují a jak je lze nejlépe zahubit a zabránit jejich množení. Může se stát, že v některých případech bude třeba provést asanaci v určitou roční dobu, aby se neminula svým účinkem.

Jak na to?

Obvykle se dezinfikují předměty v prostředí, kde zvířata žijí a pohybují se, čili stěny, stropy a podlahy stájí, skladů, přípraven krmiva, přepravníků apod., ohrady, žlaby a napáječky, při jednom je dobré provést očistu a případně i dezinfekci drobných předmětů, které přicházejí s koňmi do styku (čištění, vědra, postroje apod.). Ve speciálních případech se při podezření na některé nákazy dezinfikuje i půda, vzduch, popřípadě i krmivo a voda, nebo přímo povrch těla zvířat. To už je však pod dohledem veterinárních pracovníků, popř. zástupců hygieny.

Než přistoupíte k vlastnímu hubení původců nemocí a jejich přenašečů, bude třeba celé prostředí na to „připravit" mechanickou očistou. Vše z dezinfikovaných prostor vyvezte pryč, co nepotřebujete, to zlikvidujte. Důkladně zameťte a omeťte pavučiny, odstraňte veškeré zbytky krmiv, hnoje či jiných nečistot. Co lze, to pořádně umyjte, vydrhněte kartáčem, opláchněte a nechejte uschnout.

Důkladně přečtěte návod k použití koupeného přípravku a poctivě se jim řiďte. K tomuto účelu bude nejlepším pomocníkem Amalgerol STALL MAX. Přípravek se obvykle nanáší na plochy postřikem a slouží k dezinfekci podlah či různých nepevných materiálů (hnůj, podestýlka, tekutiny apod.). Malé předměty se dezinfekčním prostředkem omyjí nebo se do něho ponoří, stejně tak i textilie. Porézní povrch (dřevěné ohrady, stěny apod.) může být nutné dezinfekčním prostředkem řádně „vydrhnout".

Po ukončení dezinfekce je třeba všechny prostory dobře vyvětrat, některé předměty vypláchnout (např. žlaby a napáječky) a nechat uschnout a někdy je nutné dezinfekční přípravek dezaktivovat. Až pak se lze postupně „vrátit do normálu".

Přejeme čisté stáje a spokojená a výkonná zvířata.

stallmax.gif