Jak na zánět mléčné žlázy u klisny

Mastitida neboli zánět mléčné žlázy se u klisen ve srovnání s jinými hospodářskými zvířaty objevuje relativně vzácně.

I přesto, že se vyskutje málokdy představuje pro klisnu bolestivou zdravotní komplikaci, která, pokud se včas a účinně neléčí, ohrožuje funkčnost mléčné žlázy. Jak nad takovým prevítem vyzrajete levou zadní?

Příčiny zánětu

Mastitida je zánětlivé onemocnění. Její prvotní příčinou je tedy poškození mléčné žlázy, na které pak organismus klisny reaguje zánětem. To může být ve své podstatě způsobeno čímkoliv, např. infekcí, mechanickým poškozením nebo nemocí jiných tkání. Nejčastější příčiny mastitidy jsou tyto:

Městnání mléka. Je nejvíce frekventovanou mastitidou u klisen, dochází při ní k tzv. městnání mléka. Nastává především při odstavu hříběte. Může k němu ovšem dojít i před odstavem, není-li hříbětem z nějakého důvodu odsáváno z vemínka všechno mléko. Takto přeplněné vemínko je choulostivější, snadněji se do něho dostávají bakterie z vnějšího prostředí např. při oddojování či poranění vemínka.
Bakteriální. Ta je vyvolána bakteriemi, které se strukovým otvorem dostanou do mléčné žlázy, kde se okamžitě začnou množit, přičemž poškozují senzitivní tkáň mléčné žlázy. Bakteriální mastitida může být vyvolána i štípnutím hmyzu, výskyt těchto případů je hodně častý v létě. Bakterie se do mléčné žlázy mohou dostat i z nečisté podestýlky, nebo vnitřní cestou krví či lymfou z nemocných tkání v těle klisny. Je však třeba říct, že nakažlivé bakteriální mastitidy se u klisen, například třeba na rozdíl od krav, nevyskytují.

kun-a-hribe-amalgerol.png

Zdravé vemínko matky klisny je pro malé hříbatko tím nejdůležitějším zdrojem potravy.

Máte podezření?

Při podezření na mastitidu je nutné kontaktovat zvěrolékaře, aby vyšetřením zjistil, zda se skutečně jedná o mastitidu nebo jen o otok, který není zánětlivý. Vyšetření v sobě zahrnuje odběr vzorku mléka a jeho následný laboratorní rozbor, kterým se zjistí případný typ mastitidy. Veterinář vemínko prohmatá a případně provede i jeho vyšetření ultrazvukem.

Příznaky mastitidy jsou v podstatě stejné jako u každého zánětu. Postižené místo má zvýšenou teplotu, objevuje se otok, zčervenání, bolestivost a nezřídka dochází i ke změnám v činnosti zasažené tkáně. Problém včasného diagnostikování mastitidy však spočívá v tom, že vemínko klisen je malé, navíc se díky výraznému pigmentování ztrácí na podkladu srsti a samy klisny se mnohdy brání jakékoliv prohlídce svých vemínek.

Změna chování. Spolehlivým signálem je nepřehlédnutelná změna v chování kojící klisny. Ta se brání sání mléka z postiženého vemínka, hříbě od něho odhání zuby či dokonce kopáním. Stejně tak i hříbě může odmítat mléko ze zaníceného vemínka, ve kterém však díky tomu dojde k intenzivnějšímu městnání mléka, čímž se zvýší i bolestivost. Mastitida bývá doprovázena i apatií a nechutenstvím.
Tělo klisny. Mnoho napovídá i držení těla. Klisna, u které se objeví mastitida, odpočívá na jedné zadní noze, naopak zadní nohu na straně postiženého vemínka odlehčuje a má ji ukročenou, aby se stehnem nedotýkala bolestivého vemínka. Její chůze působí ztuhle, klisna se tímto opatrným pohybem brání tomu, aby vemínkem otřásala.

Mléko. Mastitida má samozřejmě vliv i na kvalitu a vzhled mléka. Mléko z postiženého vemínka může být husté nebo až hrudkovité, či naproti tomu zcela vodnaté. Při těžší mastitidě může z vemínka vytékat i hnis.

Včas odhalená a správně vyléčená mastitida zpravidla nemá žádné následky. K jejímu uzdravení vám bude nápomocná naše chladivá pasta na mléčnou žlázu AmaCool. Mastitidy s těžkým průběhem však mohou mít za následek trvalé poškození i celé poloviny mléčné žlázy. A proto, přestože není mastitida u klisen tak častá, je nutno klisnám věnovat patřičnou pozornost také v tomto směru.

vystrizek.PNG