Náš kolega Jiří Škopík zemřel

Nechť odpočívá v pokoji a zůstane dále žít v našich vzpomínkách.
 
jiri-skopik.png


Jiří Škopík

01.07.1956 – 08.07.2020

Na podzim roku 2019 jsme se od Jiřího dověděli, že se musí podrobovat protirakovinné léčbě.
Spolu s ním jsme doufali, že bude zase zdráv. Po několika měsících to vypadalo, že by léčba mohla být úspěšná.

Nemoc se však začátkem léta letošního roku velmi rychle zhoršila. Jeho úmrtí dne 8.7.2020 bylo pro něho vysvobozením z utrpení.

V osobě Jiřího všichni ztrácíme milého kolegu, který byl po mnoho let věrný naší firmě.
Pro naši firmu byl svým humorem, ochotou a pílí opravdovým obohacením a oporou.

Velmi soucítíme s jeho rodinou.
Nechť odpočívá v pokoji a zůstane dále žít v našich vzpomínkách.

 

Jednatelé a zaměstnanci společnosti Amalgerol CZ s.r.o. České Budějovice