Novinky i nestárnoucí Amalgerol

O přípravku Amalgerol Premium, ale také hnojivech a nových produktech NPK-FIT a THERMA-FIT hovořil obchodní ředitel firmy  Josef Novotný. Podívejte se na zajímavé video zde.

nase-pole-2020-video.png

>> Klikněte sem pro video


V loňském roce oslavil sedmdesát let od svého vzniku multifunkční přípravek AMALGEROL PREMIUM. Tomuto přípravku věk ovšem neubírá sílu, vzhledem k nepříznivým vlivům počasí ukazuje nadále svoji důležitou funkci. 

V jarním období letošního roku, kdy vysoké teploty a sucho střídal mráz, předvedl účinek regenerační i antistresový. Ukazuje se, že v podmínkách stresů jeho význam stále roste.

Ohlédnutí za pokusy

V podzimní vegetaci ozimé řepky a ozimých obilnin figurují aplikace přípravků AMALGEROL PREMIUM, POWERPHOS a BORMAX. „Tyto podzimní aplikace mají za cíl podpořit kořeny a nastartovat plodinu. Čím bude mít rostlina lepší kořeny, tím lépe bude odolávat suchu a dalším stresům,“ říká Ing. Novotný. AMALGEROL PREMIUM nemá pouze již zmíněné funkce, využívá se také na urychlení rozkladu posklizňových zbytků a statkových hnojiv a zvýšení účinnosti chemické ochrany. „Řepka většinou přichází po obilninách, je velice pěkně vidět, jak se po aplikaci Amalgerolu nastartuje rozklad posklizňových zbytků,“ vysvětluje obchodní ředitel s tím, že po aplikaci přípravku dochází až k sedminásobnému zvýšení mykorhizy a vlásečnic. Zvyšuje též odolnost rostlin vůči dalším stresům, jako jsou mráz či převlhčení.

Také u jarních plodin – mezi prezentovanými jarní ječmen, hrách a cukrová řepa – byl aplikován přípravek AMALGEROL PREMIUM na podporu celkového vývoje rostliny. V jarním ošetření nechyběl ani BORMAX (účinnost kombinace Amalgerolu s Bormaxem byla v letošních pokusech nejzřetelnější u cukrové řepy). Fosfor na bázi polyfosfátů pro vysokou přijatelnost rostlinou zajišťuje POWERPHOS cílený v jarní vegetaci na ozimé i jarní plodiny (pro nastartování porostu v dávce 3 l/ha, což je podle Ing. Novotného ekvivalentem 1,5 kg/ha P₂O₅). V jarním ječmeni byl aplikován také vápenec s hořčíkem MEERKALK s rychlým hnojivým účinkem.

Pokusné parcelky ukázaly též více variant se sírou: SULFO-N je síra v síranové formě s močovinou, SULFOMAX prezentuje elementární síru v tekuté formě, POWDER-S práškovou formu (98% síra) a  Sulfogranulát granulovanou (90% síra).

Obohacení sortimentu

„V letošním roce máme dvě novinky v hnojivech,“ upozornil dále Ing. Novotný. První z nich NPK-FIT nahrazuje PK-FIT. Vedle dusíku, fosforu a draslíku obsahuje také mikroprvky, zvyšuje podle údajů firmy Novotný odolnost proti perenospoře a hnilobám, navyšuje výnos a zlepšuje skladovatelnost. Jeho výhodou je, že poskytuje okamžitý příjem i ve stresovém období. Vhodné je do sadů, vinic, zeleniny a květin.

Velkou naději vkládá obchodní ředitel do novinky THERMA-FIT (obsahuje zinek, mangan, vápník, čpavkový dusík a oxid křemičitý), jehož cílem je, aby rostliny lépe odolávaly stresům ze slunečního záření a sucha, lépe hospodařily s vodou v pletivech. Křemík a vápník mají pomoci regulovat otevírání průduchů (vápník by měl na rostlině vytvořit ochranný film na pomoc proti slunečnímu záření), mangan a zinek jsou v přípravku pro syntézu bílkovin a redukci dusičnanů. Toto hnojivo tak podle Ing. Novotného zajišťuje výživové i ochranné parametry. Aplikuje se v dávce 2 l/ha (podle potřeby a plodiny jednou až dvakrát za vegetaci) čtrnáct dní až tři týdny před očekávaným stresovým obdobím.


>> K článku z časopisu „Zemědělec“ 31/2020, autorka Barbora Venclová