Péče o vinnou révu: hnojení

Tak jako všechny zelené rostliny potřebuje vinná réva pro růst, vývin a plodnost živiny.  Jak zvolit ty správné  a jak je použít?

Říká se, že půda je matkou vína, révový keř otcem vína a ročník je jeho osudem. Ročníkem je míněn je především vývoj počasí. O jeho kvalitě se rozhoduje v srpnu a zejména pak v září. Jak své bobule správně připravit, aby se právě v srpnu a záři kvalita přiklonila na vaši stranu a dala vám úroda ten nejlepší ročník?

To nejdůležitější

Pod pojmem živiny máme na mysli takové prvky potřebné pro výživu vinné révy, které nelze jinými chemickými prvky nahradit.

grapes-2656259-340.jpg

Dáváte také přednost bílému nebo raději červenému?

Hnojení révy

Při náhradě živin hnojením vinné révy se většinou věnuje pozornost prvním třem hlavním prvkům: N -dusíku, P – fosforu, K – draslíku. Jak správně hnojit?

1. Hnojivo rozhodíme v bezprostředním okolí sazenic, lehce rozpustná kombinovaná hnojiva zapravíme do povrchové vrstvy  půdy. Živiny pak pronikají pomalu ke kořenům.

2. Hnojivo nikdy nerozhazujeme na listy sazenic, ani příliš blízko ke kořenovému kmeni sazenice. Mírně zvýšená koncentrace  živin by mohla poškodit pletiva u jedno a dvouletých výsadeb.

3. V případě suchého počasí je při hnojení vhodnější použít zálivku slabým živným roztokem a poté ho aplikujeme nejlépe vpichy průbojem do hloubky 15 cm a do nich naléváme živný roztok.

4. Na zahradě nebo vinici je vhodný i slabý výluh ze slepičinců nebo silně zředěná močůvka.