Drůbež

amalgerol-classic-cz-kanister-grafik-180px.pngAMALGEROL CLASSIC byl speciálně koncipován pro použití v celé oblasti živočišné výroby, jako přípravek pro docílení plynulého snížení emisí amoniaku a ostatních zápašných plynů. Funguje rovněž jako podpůrný prostředek optimalizace stájového prostředí a regulátor stájové hygieny.

V chovech drůbeže se používá jako přísada do napájecí vody, popř. jako postřik na podestýlku. Zlepšuje využitelnost živin, konverzi krmiva a zintenzivňuje růst. Může být použit jako náhrada při vyřazení stimulátorů růstu.

Vlivem jeho púsobení na podestýlku se zvyšuje její sorpční schopnost a již v hale dochází k nastartování kompostovacích procesů. Výsledný objem steliva na konci turnusu je nižší.

Dokáže výrazně zlepšit významné charakteristiky životního prostředí v exponovaných zónách, negativně ovlivňovaných vedlejšími produkty, které má za následek živočišná výroba. Stejně tak je schopen, při perorálním podávání, optimalizovat i vnitřní prostředí zažívacího traktu zvířat, kde reguluje mikrobiální osazení zažívadel, zlepšuje dekompoziční procesy v trávicím ústrojí a omezuje tvorbu střevních plynů.

Po léčebné aplikaci antibiotik dokáže v krátké době obnovit střevní mikroflóru v trávícím traktu zvířat. V ověřeném spektru jeho účinků je výrazný i repelentní efekt vůči nežádoucímu hmyzu.