eko zemědělství

ikona-list.pngEKO
Zemědělství

Eko zemědělství

Rostlinná a živočišná výroba

Obhospodařování půdy ekologickým způsobem (tzv. ekozemědělství), s ohledy na šetrné zacházení se zvířaty a ochranu životního prostředí včetně neobnovitelných zdrojů, to jsou východiska pro ekologické zemědělství. V rámci toho jsme se zaměřili na řadu produktů AMALGEROL, které jsou schválené pro využití právě v rámci eko zemědělství v zemích EU, jejichž seznam k využití pro rostlinnou i živočišnou výrobu naleznete zde.