Komposty

ZÁKLADY KOMPOSTOVACÍHO PROCESU

Kompostování je proces, který probíhá za aerobních podmínek a výsledkem kompostování je především převedení nestabilních organických surovin na stabilní kompost, což doprovází snížení objemu a hmotnosti, pokles obsahu vody a potlačení nežádoucích mikroorganismů v původních surovinách. Organický materiál + O2 → kompost + CO2 + H2O + teplo. Veškeré výše uvedené změny způsobují mikroorganismy.

TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ

Základní způsoby výroby kompostu:

I. Kompostování na volné ploše, kompostování v plošných hromadách, kompostování v pásových hromadách

II. Kompostování v uzavřeném, resp. polouzavřeném zařízení, kompostování v bioreaktorech, kompostování v boxech nebo žlabech

III. Kompostování ve vacích

IV. Vermikompostování (zpracování žížalami)