Organický vápenec z mořských řas meerkalk-logo-cz-44px.png

 

meerkalk-mockup-rgb.png

► vysoká reaktivita přes 90 %
► vysoká přístupnost rostlinám, rychlý hnojivý účinek
► zvyšuje přijatelnost ostatních živin
► zlepšuje kvalitativní parametry půd
► nízké aplikační dávky snižují devastaci půdy i náklady
► aplikace klasickými rozmetadly průmyslových hnojiv, možno aplikovat i za větrného počasí
► bezprašné při překládání a rozmetání
► stejnoměrně granulované, maximální vlhkost 1 - 2 %
► ideální pro míchání s jinými hnojivy
► zvyšuje životaschopnost půdních mikroorganizmů
► povoleno pro použití v EKO zemědělství

 

Složení
51 % vápníku (CaO), odpovídá 91 % uhličitanu vápenatého (CaCO
)
0,9 % hořčíku (MgO), odpovídá 1,9 % uhličitanu hořečnatého (MgCO)
52 % zásaditě působící komponenty (hodnoceny jako CaO)

bio-aut-ger-cz-pb-lang.png

Hodnota pH: 8 - 9

Baleni
BigBag 600 kg

meerkalk1.JPG

 

MOŘSKÝ VÁPENEC - Křídový vápenec z usazenin mořských řas

Křída vznikla před 60 - 90 mil. let z usazenin vápenných řas.
Tyto vápenné útvary leží v severoněmeckých pobřežních oblastech,
těží se velmi šetrně a jsou formovány na neprášící granule,
které jsou velmi dobře rozmetatelné.

Pro srovnání jsou vápna ze středoevropských vápenek (dolomitický vápenec)
stará cca 200 - 300 mil. let, silně zvětralá a utužená.
Tyto vápence musí být velmi jemně umlety, aby vůbec získaly hnojivý účinek.
I přes toto rozmělnění je reaktivita těchto vápenných nerostů jen 50 % a méně.

meerkalk2.JPG

Náš mořský vápenec je tedy velmi „mladý produkt“.
Proto také byla zachována jemná a prostorová struktura s vysokým sorpčním povrchem, díky kterému je reaktivita vápenných řas přes 90 %!

 

Polní Plodiny
Dávkování: 300 - 600 kg/ha

Zelenina, Cukrová Řepa a Brambory
Dávkování: 300 - 600 kg/ha

Trávníky a Zahrady
Dávkování: 300 - 600 kg/ha

Ostatní kultury
Dávkování: 300 - 600 kg/ha

 

>> zpět na přehled Rostlinná výroba