Produktová řada

 

Produktová řada AMALGEROL

Zrod amalgerolových výrobků se datuje ke konci 40. let 20. století a od doby vzniku nebylo třeba výrazně zasahovat do složení (rostlinné a éterické oleje, hnědá mořská řasa, bylinné extrakty, minerální destiláty).

Přípravky pro aplikaci v rostlinné výrobě

amalgerol-premium-logo-de-44px.png

Tekutý přípravek, pomocná látka působící na půdu a rostlinu, sloužící k mikrobiálnímu
oživení půdního profilu, k asanaci enviromentálních pedologických a hydrologických
podmínek. Působením AMALGEROLU PREMIUM dochází k masivnímu pomnožení 
půdních dekompozičních mikroorganismů rozkládajících organické dusíkaté látky
i další hůře rozložitelné sloučeniny typu celulózy. 

V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku AMALGEROL PREMIUM

 

Přípravky pro aplikaci v živočišné výrobě

amalgerol-classic-logo-cz-44px.png

Přípravek pro docílení plynulého snížení emisí amoniaku a ostatních
zápašných plynů.
Přípravek AMALGEROL CLASSIC, z hlediska jeho vlivu na snížení emisí
amoniaku v chovech hospodářských zvířat, lze chápat jako odpovídající požadavkům
BAT (best available technics = nejlepších dostupných technik) pro programy
udělování integrovaného povolení v oblasti zemědělské techniky IPPC i pro plán
zavedení Správné zemědělské praxe u zdrojů znečišťování ovzduší v České republice.


Více o přípravku AMALGEROL CLASSIC

amalgerol-stallmax-logo-cz-44px.png

Tekutý deodorační přípravek pro stáje zvířat, který má prokazatelné
antibakteriální účinky, ničí bakterie a plísně.
Přípravek, z hlediska jeho vlivu na
snížení emisí amoniaku lze chápat jako odpovídající požadavkům BAT (best available
technics = nejlepších dostupných technik) pro programy udělování integrovaného
povolení v oblasti zemědělské techniky IPPC i pro plán zavedení Správné zemědělské
praxe u zdrojů znečišťování ovzduší v České republice.

V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku AMALGEROL STALLMAX

blackjelly-logo-cz-44px.png

Tmavohnědý vazký gel výrazné aromatické vůně. Účinný přípravek doporučený
pro zevní ošetření povrchových onemocnění kůže a pokožkových útvarů, stejně tak
jako i k ošetření postižených kloubů, kloubních pouzder, šlach a vazů hospodářských
a domácích zvířat. Je určen výhradně pouze k lokálnímu - tj. zevnímu použití v
chovatelské oblasti a může se též velice dobře uplatnit jako prostředek reflexní
terapie spolu s masáží jako stimulace povrchových kožních zón, ovlivňujících funkce
některých vnitřních orgánů.

V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku BLACKJELLY

amacool-logo-cz-44px.png

Šedobílá, specificky vonící pastovitá mast pro zevní aplikaci u hospodářských a
domácích zvířat. Používá se při povrchových projevech zánětlivých procesů, úvodních
stadiích mastitid s doprovodnými příznaky zánětu a zduření. Dále při zánětech
kloubních pouzder, šlach, šlachových pochev a mazových váčků, záněty svalů apod.
Je vhodný také pro preventivní ošetření rohového pouzdra a léčbu úvodních stádií
zánětů měkkých tkání prstů.

V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku AMACOOL

 

Hnojiva

powerphos-logo-cz-44px.png

Speciálně zkonstruované hnojivo na bázi polyfosfátů pro maximální přijatelnost rostlinou
přes půdu ilistovou plochu.

pk-fit-logo-cz-44px.png Vysoce kvalitní listové NPK hnojivo s mikroprvky proširoké použití.
sulfomax-logo-de-44px.png

Vysoce koncentrované sirné hnojivo na bázi mikroelementární síry

sulfo-n-logo-cz-44px.png
Tekuté hnojivo s vysokým obsahem síry a dusíku

sulfogranulat-logo-de-44px.png

Vysoce koncentrované sirné granulované hnojivo

 powder-s-logo-cz-44px.png Vysoce koncentrované sirné hnojivo (prášek)
 meerkalk-logo-cz-44px.png Organický vápenec z mořských řas
panda-logo-cz-44px.png Chráněný preparát anorganických solí vápníku a dalších mikroprvků
kalimax-logo-cz-44px.png Vysoce kvalitní listové K-S hnojivo pro široké použití.
bormax-logo-cz-44px.png Tekuté listové hnojivo, pro řešení deficitu bóru v zemědělství,
ovocnářství, vinařství, zelinářství.
zink700-logo-cz-44px.png 7x lepší působení než u sulfátu zinku,
zvyšuje obsah vysoce stravitelného Zn v objemném krmení
zinkchelat-logo-cz-44px.png 7x lepší působení než u sulfátu zinku,
zvyšuje obsah vysoce stravitelného Zn v objemném krmení
 mg-eco-logo-cz-44px.png  9% Oxid hořečnatý (MgO) 117 g/l
mg-max-logo-cz-44px.png  35 % Oxid hořečnatý (MgO) 405 g/l (=21 % Mg, celek 300 g/l)
 kupferchelat-logo-cz-44px.png 7% (w/w = 93 g/l) mědi (Cu) jako EDTA-Chelat

 

 

Přípravky pro zahrádkáře a drobné chovatele

anitpach-logo-cz-4c-2.png

Je biologický aktivátor určený pro odstranění zápachu a pevných
organických usazenin ze septiků, jímek, domovních čističek odpadních vod,
organických odpadů a skládek. ANTI-PACH jedinečný svým působením!

Nejedná se o BAKTERIÁLNÍ PŘÍPRAVEK!

Více o přípravku AMALGEROL ANTI-PACH