Odpadové hospodářství

odpadove.pngOdpadové
hospodářství

Odpadové hospodářství

Bioplyn

Plynné látky vznikající při živočišné výrobě, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí, lze dnes využít jako bioplyn k reprodukci a použití v dalších oblastech. K tomu, aby bioplynové stanice fungovaly, tak jak mají, můžete využít náš přípravek AMALGEROL CLASSIC. Více informací o využití produktu AMALGEROL CLASSIC v odpadovém hospodářství a jeho účincích se můžete dozvědět zde.

 

ČOV a septiky

Pro účinky produktu ANTI-PACH, které pomáhají rozkladu škrobů, bílkovin a tuků, najde jeho široké uplatnění svou funkcí také v aplikaci do žump, čistíren odpadních vod a septiků. Eliminuje emise amoniaku a jiných plynů a pomáhá tak procesu čištění odpadních vod. Více informací k tomuto procesu naleznete zde.

 

Komposty

Kompost, který se získává zejména z rozkladu rostlinných zbytků, je využitelný ke zlepšení půdy organickým způsobem. Pro lepší výsledky a plnohodnotné účinky kompostu využijete náš přípravek AMALGEROL AGRO-Aktiv. V případě, že se jedná o kompost s obsahem živočišných složek, použite náš přípravek AMALGEROL CLASSIC. Více informací o procesu a technologii kompostování naleznete zde.