Ovce a kozy

Vícestranná účinnost amalgerolových přípravků je navíc předurčuje jako prostředek systematického asanačního používání v drobném chovatelství domácích i hospodářských zvířat.


amalgerol-classic-cz-kanister-grafik-180px.pngAMALGEROL CLASSIC jako přípravek pro docílení plynulého snížení emisí amoniaku a ostatních zápašných plynů. Funguje rovněž jako podpůrný prostředek optimalizace stájového prostředí a regulátor stájové hygieny. Dokáže výrazně zlepšit významné charakteristiky životního prostředí v exponovaných zónách, negativně ovlivňovaných vedlejšími produkty, které má za následek živočišná výroba. Stejně tak je schopen, při perorálním podávání, optimalizovat i vnitřní prostředí zažívacího traktu zvířat, kde reguluje mikrobiální osazení zažívadel, zlepšuje dekompoziční procesy v trávicím ústrojí a omezuje tvorbu střevních plynů.

Doporučená dávka:

  1. kropení přímo ve stáji 1x týdně 0,1 litru 3% roztoku na 1 m2 plochy
  2. kejda, močůvka 1 l na 5m3 kejdy (močůvky)
  3. do napájecí vody (např. napaječka pro ovce)

dojnice 0,1 - 0,15 ml na 1 l napájecí vody

prasata 0,2 - 0,4 ml na 1 l napájecí vody

hrabavá drůbež 0,2 - 0,25 ml na 1 l napájecí vody

vodní drůbež 0,2 - 0,3 ml na 1 l napájecí vody

králíci 0,2 - 0,25 ml na 1 l napájecí vody


amalgerol-stallmax-cz-kanister-grafik-180px.pngAMALGEROL STALLMAX je to produkt komponovaný na bázi přírodních složek, a to rostlinných olejů potravinářské kvality, mastných kyselin rostlinného původu, extraktů z léčivých bylin, dále z vybraných naturálních éterických olejů, alkoholu a tyrolského skalního oleje. Přípravek je registrován jako deodorační přípravek pro stáje zvířat, který má prokazatelné antibakteriální účinky, ničí bakterie a plísně, omezující uvolňování a následné emitování fugativních plynů z biologických materiálů (odpadů, výkalů apod.), čímž zlepšuje reálné zoohygienické podmínky stájí, především pak jejich kryptoklima. Kromě toho zlepšuje také tekutost kejdy a homogenizuje její strukturu. Obdobnými procedurami pak usnadňuje následné čištění akčních ploch a svodných potrubí na biologické odpadní hmoty.

Doporučená dávka:

-  1 x týdně 0,1 litru 3-5% roztoku na 1 m2 plochy

Doporučujeme kombinovat aplikaci AMALGEROLU CLASSIC s aplikací AMALGEROLU STALLMAX, do stájových prostor, kterou lze aplikovat i za přítomnosti zvířat.