AMALGEROL PREMIUMamalgerol-premium-logo-cz-44px.png

 

Půdní aktivátor a stimulátor růstu rostlin

Složení: 40 komponentů, rostlinné a éterické oleje, minerální destiláty, bylinné výtažky, extrakty z mořských řas


Působení na půdu :amalgerol-kanister-2019.png

-aktivuje mikrobiální život v půdě (Univ. Brno 1995 – 99), sedminásobné zvýšení mykorhizy a vlásečnic

-stabilizuje tvorbu drobtovité půdní struktury

-snižuje se spotřeba PHM a opotřebení strojů při obdělávání půdy

-zvyšuje provzdušnění půdy

-působí na tvorbu kořenového systému

-upravuje pH půdy

-zvyšuje teplotu půdy až o 2 °C

-zabraňuje vyplavování živin z půdy a jejich průniku do spodních vod

-urychluje rozklad posklizňových zbytků – méně fuzárií


Působení na rostlinu:

-tvorba mohutnějšího kořenového systému

-lepší příjem živin a vody – lépe odolává stresům

-působí jako smáčedlo při použití přípravků na ochranu rostlin a aplikaci listových hnojiv (zlepšuje jejich využití)

-kompaktnější rostlinná pletiva – lepší zdravotní stav

-zvyšuje skladovatelnost, chuť a obsah látek

-rozklad posklizňových zbytků a kompostování

Vyšší výnos! – Lepší kvalita! – Menší náklady!