amalgerol-premium-logo-cz-44px.png

AMALGEROL PREMIUM

Půdní aktivátor a stimulátor růstu rostlin

amalgerol-kanister-2019.png


AMALGEROL PREMIUM je multifunkční přípravek, který působí na rostlinu, na půdu, využívá se
na rozklady posklizňových zbytků a zvýšení účinnosti chemické ochrany.


Složení
40 komponentů, rostlinné a éterické oleje, minerální destiláty,
bylinné výtažky, extrakty z mořských řas

Balení
Kanistr 1 l; 10 l; 25 lbio-aut-cz-pb-lang.png
Sud 200 l
IBC nádrž 1.000 l


>> Klikněte zde pro detailní informace:
Tímto způsobem AMALGEROL PREMIUM používáme

 

Působení na rostlinu:

► tvorba mohutnějšího kořenového systému, čímž výrazně ovlivňuje zvýšený příjem vody a živin
(podporuje růst mykorhizotických hub až o 700 % a tím zvětšuje sorpční povrch kořenů)
► lépe odolává stresům (napadení škůdci, mráz, převlhčení, sucho apod.)
► působí jako antistresové smáčedlo při použití přípravků na chemickou ochranu rostlin
a aplikaci listových hnojiv (zlepšuje jejich využití)
► kompaktnější rostlinná pletiva - lepší zdravotní stav
amalgerol-premium-1.JPG► zvyšuje skladovatelnost, chuť a obsah látek
► zlepšuje působení chemické ochrany (včetně ochrany herbicidní)
► použití při výsadbách na máčení kořenových balů 
i prostokořenných sazenic
► širokospektrální stimulační mořidlo

 

Působení na půdu :

► aktivuje mikrobiální život v půdě, sedminásobné zvýšení mykorhizy a vlásečnic
► stabilizuje tvorbu drobtovité půdní struktury
► snižuje se spotřeba PHM až o 40 % a opotřebení strojů při obdělávání půdy
► zvyšuje provzdušnění půdy
► působí na tvorbu kořenového systému
► upravuje pH půdy
► zvyšuje teplotu půdy až o 2 °C
► zabraňuje vyplavování živin z půdy a jejich průniku do spodních vod
► urychluje rozklad posklizňových zbytků a statkových hnojiv, maximalizuje jejich využití - méně fuzárií

  

 

amalgerol-premium-2.JPG

Tekutý přípravek, pomocná látka působící na půdu a rostlinu, sloužící k mikrobiálnímu oživení půdního profilu, k asanaci enviromentálních pedologických a hydrologických podmínek.

Působením Amalgerolu Premium dochází k masivnímu pomnožení půdních dekompozitních mikroorganismů rozkládajících organické dusíkaté látky i další hůře rozložitelné sloučeniny typu celulózy.

V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

 


 

amalgerol-premium-3.JPG

 

 

 

Nárůst příjmu živin
Vyjadřuje poměrové relace nárůstu příjmu a využití živin z půdy pod vlivem Amalgerolu Premium (pramen: MZLU BRNO)

 amalgerol-premium-4.JPG

 

Mikrobiální osazení půdy
Představuje relace vzestupu žádoucího mikrobiálního osazení půdy po jejím ošetření Amalgerolem a naopak potlačování nežádoucích forem mikroorganismů (pramen: MZLU BRNO)

 

 

 

 >> zpět na přehled Rostlinná výroba