Vysoce koncentrované sirné hnojivo (prášek)powder-s-logo-cz-44px.png

 

powder-s-sack-mockup-cz.png

► velmi vysoký obsah v kg hnojiva
► mísitelné do kejdy a dalších tekutých substrátů aplikovaných na zemědělskou půdu
► nevyplavuje se z půdy
► vhodný k přimíchání do minerálních hnojiv (LAV ... )
► nepálí rostliny
► zvyšuje obsah bílkovin = zvyšuje dojivost, šetří jadrné krmivo


Složení
98 % síra (S) - elementární

Hodnota pH: 7 

Baleni
bio-aut-ger-cz-pb-lang.png25 kg

 

Obiloviny, Kukuřice, Olejniny
Prevence: zlepšení příjmu N, zvýšení výnosu
Dávkování: 25 kg/ha
Doba aplikace: před setím

Trvalé Travní Porosty
Prevence: zlepšení příjmu N, zvýšení výnosu
Dávkování: 25 kg/ha
Doba aplikace: po seči

Vinná Réva
Prevence: zlepšení příjmu N, zvýšení výnosu, zdravotní stav
Dávkování: 8 - 10 kg/ha
Doba aplikace: 5x za sezónu

  

>> zpět na přehled Rostlinná výroba