powerphos-logo-cz-44px.png

Hnojte fosforem efektivně

 

powerphos-kanister-mockup-200px-cz.png

Speciálně zkonstruované hnojivo na bázi
polyfosfátů pro maximální přijatelnost
rostlinou přes půdu i listovou plochu.

► působí i za velmi nízkého pH půdy
► fosfor ve formě polyfosfátu - nejpřijatelnější listová forma fosforu
► okamžitý příjem rostlinou i v období sucha
► zlepšuje příjem dalších živin
► možnost použít jako tekuté přihnojení k patě

 

Složení
34 % fosfát (P₂O₅) 469 g/l 
10 % dusík (N) 138 g/l

Hodnota pH: 6 - 7

Baleni
Sud 200 l
IBC nádrž 1.000 l

 

FOSFOR -  jeho funkce v rostlině se dá popsat jako přenašeč energie (ATP), dále je součástí nukleových kyselin, aktivuje meziprodukty v řadě biosyntéz (aminokyseliny), je součástí enzymů.

Dostatek fosforu je důležitý během celého vegetačního období pro odnožování, kvetení i dozrávání.

Kritickým obdobím pro příjem P rostlinou je počátek vegetace. Problémem je nízká pohyblivost fosforuv půdě 4 - 6 mm za rok - z toho důvodu je hnojení minerálními hnojivy při zjištění deficitu málo účinné, aplikace přes list je efektivnější.

 

Množství vody při postřiku min. 300 l/ha.

Řepka: Na jaře 3 - 5 l/ha po ukončení zimního klidu (BBCH 30), při potřebě (střední - silný nedostatek) 1 - 2 opakování po 10 - 14 dnech

Cukrovka, Luskoviny: 4 - 8 l/ha od 6 listového stádia, při středním nebo velkém nedostatku aplikaci po 10 - 14 dnech (1 - 2 x) opakovat, u cukrovky 1 - 2 x 5 l/ha v červenci a druhou aplikaci doplnit 3 l BORMAXU

Kukuřice: 5 l/ha od 4 - 8 listového stádia, při potřebě (střední - silný nedostatek) po 14 dnech opakovat

Slunečnice: 2,5 - 5 l/ha dle nedostatku, při uzavření řádků

Obiloviny: 3 - 5 l/ha od odnožování (BBCH 23) až do 3 stádia tvorby kolének (BBCH 33), při potřebě (střední - silný nedostatek) po 14 dnech opakovat, dále pak 2 - 3 l při počátku metání (BBCH 49)

Brambory: 3 - 5 l/ha od nasazení hlíz, 3 - 4 opakování vždy po 10 - 14 dnech

Travní porosty: 10 l/ha k prvnímu obrůstání, 5 - 10 l/ha ke každé dalšímu obrůstání Za 2 týdny po aplikaci možno spásat

Kejda: 1 - 3 l/m³ kejdy, vývoz s aplikací kejdových dávek vmíchat do cisterny