Skot

amalgerol-classic-cz-kanister-grafik-180px.png

AMALGEROL CLASSIC byl speciálně koncipován pro použití v celé oblasti živočišné výroby, jako přípravek pro docílení plynulého snížení emisí amoniaku a ostatních zápašných plynů. Funguje rovněž jako podpůrný prostředek optimalizace stájového prostředí a regulátor stájové hygieny, tam kde se chová nejen skot. 

Používá se buď jako zředěný postřik nebo zálivka, aplikovaná do pevného krmiva, jako přísada do napájecí vody, popř. jako doplněk do mokrého krmení. Dále je možné jej aplikovat přímo na kejdu, stájové rošty, hlubokou podestýlku, v ostatních stlaných provozech a na skládky exkrementů (chlévské mrvy, kejdy, močůvky).

Dokáže výrazně zlepšit významné charakteristiky životního prostředí v exponovaných zónách, negativně ovlivňovaných vedlejšími produkty, které má za následek živočišná výroba. Stejně tak je schopen, při perorálním podávání, optimalizovat i vnitřní prostředí zažívacího traktu zvířat, kde reguluje mikrobiální osazení zažívadel, zlepšuje dekompoziční procesy v trávicím ústrojí a omezuje tvorbu střevních plynů.

Po léčebné aplikaci antibiotik dokáže v krátké době obnovit střevní mikroflóru v trávícím traktu zvířat. V ověřeném spektru jeho účinků je výrazný i repelentní efekt vůči nežádoucímu hmyzu.

Při aplikaci do kejdy dochází vlivem mikrobiotechnologického působení k rozrušování povrchového škraloupu (krusty) a jeho celulozových vazeb a následnému zabránění jejich tvoření v kejdě. Následkem toho je kejda homogenní a snadno transportovatelná. Dále dochází k celkovému pročištění potrubí a kanálů, potlačení výskytu lezoucího a létajícího hmyzu, likvidaci ohnisek muší násady a celkovému zlepšení stájového ovzduší.

Doporučená dávka:

- výkrm, dojnice 100-150 ml na 1000 l napájecí vody
- kejda, močůvka 1 l na 5m3 kejdy (močůvky)
- stlané provozy 1x týdně 0,1 litru 3% roztoku na 1 m2 plochy